אתר תן גיפט (להלן: "האתר") הוא אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת בישראל. חברת האתר הינה חברת מייק גיפט בע”מ.

המכירה באתר מנוהלת על-ידי חברת מייק גיפט בע”מ (להלן "החברה").

פעולה באתר הינה כל פעולה של הזמנה או רכישה של מוצרים ו / או שירותים המוצעים באתר.

כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הוא מודע לפרקנון האתר ולכללי להשתמש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו / או למי מטעמו כל טענה ו / או תביעה כנגד בעלי האתר ו / או מפעיליו ו / או מי מטעמם מלבד טענות החלורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו / או מפעיליו על פי תקנון וכללי משתמשים אלה.

לבירורים שונים ונוספים אינם יכולים לפנות לנציגי שירותים של החברה באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו הינה [email protected] או טלפונית בטל` 03-5717770, בימים א`-ה` בין השעות 10: 00-19: 00.

שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות הלקוחות

מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ"י רצונו של הלקוח ובהסכמתו המלאה. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם.

מטרת מסירת הפרטים האישיים, היא לא מאפשרת לחברה לרכוש את המוצרים ו / או מוצרים ללקוח וללמוד מהלקוח על גמירות הדעת שלו בנוגע לרכישת המוצרים ו / או מוצרים. כמו כן נדרשים פרטי כרטיס האשראי של הלקוח על מנת להשלים את העסקה.

החברת נוקטת בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי להגן על פרטיות הגולשים ועל סודיות הנתונים. האתר מאובטח ברמה הגבוהה ביותר ומוגן מפני פריצה בזדון או בשוגג באמצעות טכנולוגיה מתקדמת.

החברה מנהלת מאגר מידע רשום, לפי חוק הגנת הפרטיות, אצל רשם מאגרי מידע. מאגר מידע זה, המאובטח באמצעים המתקדמים ביותר, מכיל את הפרטים הנמסרים על ידי הלקוח בזמן ביצוע הרכישה.

בשום מקרה לא מעבירה החברה נתונים, פרטים אישיים או כתובות דואר אלקטרוני לצד שלישי, שלא בהסכמה מפורשת של הלקוח, בכתב ומראש, למת במקרים הבאים: