Promo 1Promo 2

ביטול עיסקה

  ! ביטול העיסקה - מסדיר את היחסים בין (תן גיפט מבית מייק גיפט בע"מ) ללקוחות

 פגימה במוצר, אלא אם כן יוכח אחרת. חיבור של המוצרים לחשמל, גז או מים יהווה כשימוש בהם

ריהוט. ציוד לבית ולגן, למעט כלי אוכל לא ארוזים. מכשירים חשמליים ואלקטרונים, כולל ציוד קצה (מודם, טלפון סלולארי, ממיר, צלחת לוויין). מוצרים הארוזים באריזתם המקורי וכל זמן שהאריזה לא נפתחה על ידי הצרכן.

 ראו "הימים הנספרים" בהמשך) מיום עשיית ההסכם, בתנאי שהביטול ייעשה צריך לעשות 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד תחילת השירות: החזרת מוצרים /

ביטול עסקה ע"י הלקוח יכול לבטל רכישת מוצרים בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלתם,

כשהם ארוזים באריזתם המקורי ולא נפתחו כלל ולא נעשה בהם שימוש.

עלות המשלוח לא תזכה בכל מקרה עומד בתנאי ההחזרה, זיכוי יינתן על מחיר המוצר ששולם פחות דמי המשלוח והפחתה של 5% מעלות המוצר, עפ"י הקבוע בחוק.

לא יכולים להחזיר מוצרים פיזית או לשלוח אותם באמצעות דואר שליחים או עם כל חברת שליחויות אחרת. למען הסר ספק, הלקוח/ה לא יזוכו  חייבל להחזיר את המוצר חזרה לבית להעסק לקבל את הזיכוי

 

תן גיפט לא מקבלת מוצרים להחליף / החלפה בדואר רגיל / דואר רשום.

שובר זיכוי שניתן תקף למשך חצי שנה.

שובר החלפה תקף ל -14 יום מיום הרכישה.

ביטול עסקה ע"י האתר שומר לעצמו הזכות לבטל עסקה בהתקיים התנאים הבאים: במקרה בו תימצא כל טעות ואו טעות אנוש בהגדרת מוצר, בפרטיו, מחיר או כל פרט בפרסום המוצר. האתר לפי שיקול דעתו הבלעדית, זיהה רוכש כלקוח

אסור שאינו לקוח פרטי או לקוח שאינו עומד בתנאי האתר. במקרה בו האתר או הנהלת האתר לא יאשרו עסקה עם גולש מסוים.

חובה על הלקוחות לקרוא את תנאי ביטול העיסקה